Podstawowe informacje
przygotowania plików do druku

Image
SPADY
Spady należy dodać do KAŻDEGO projektu. Wymagane jest po 2 mm z każdej strony (o tyle jest większy format z każdej docinanej strony). Wszystkie grafiki muszą wychodzić na spad.
Image
LINIE CIĘCIA
Określają miejsce odcięcia spadów od projektu i wymiar netto projektu.
Image
MARGINESY
Konieczne zachowanie marginesów 5 mm od krawędzi projektu. Nie zachowanie marginesu może spowodować, że ważne informacje zostaną ucięte.