Przygotowanie pliku pod tłoczenie

Wszystkie elementy, które mają być wytłoczone powinny znajdować się na osobnej stronie projektu.

Image module

Wszystkie rzeczy powinny być zaznaczone jednolitym kolorem – 100% koloru czarnego
Nie jest wymagane nadawanie mu specjalnej nazwy ani oznaczanie jako kolor dodatkowy.

Image module
Image module