Przygotowanie pliku pod druk
kolorem białym

Kolor spotowy należy określić jako dodatkowy i nadać mu nazwę, wielkimi literami: WHITE

Image module


Warstwę z dodatkowym kolorem białym należy umieścić na osobnej stronie projektu w .pdf

Image module